" />

Leerlinglisensie Kurses

Kurses word in Engels en Afrikaans aangebied. Voorbereiding ten opsigte van geskrewe of mondelingse toetse. Informele aanbieding kan vir individue of groepe geskied volgens u behoeftes. Ons benodig drie ure om u vir u toets voor te berei. Aangesien ons alle leermateriaal verskaf, hoef u geen ander boeke te koop nie. Ons leerders behaal goeie resultate. 

September 2005. Applikante se uitlatings.

Manlike applikant van Parow kode 14:

"As ek nie die kurses bygewoon het nie; sou ek sekerlik nog `n keer gedruip het.”

Vroulike applikant van Paarl kode 8:

“Baie dankie dat jy `n Saterdagmiddag opgeoffer het om my te help. Ek kon ook my broer help met sy voorbereiding en ons is albei deur!”